skip to Main Content
911 27 436 post@boligtakstsor.no

En verditakst gir deg en god faktabeskrivelse av boligeiendommen. Takstmann gjør en befaring på stedet, måler opp arealer, og lager en beskrivelse av oppbygging, konstruksjoner, beliggenhet, arealer/ etc. Disse opplysningene danner grunnlaget for beregning av teknisk verdi på boligeiendommen, som angir hva boligen koster å bygge idag, med fradrag for alder, slitasje og utidsmessigheter, tillagt tomtepris. Markedsverdi/ låneverdi stipuleres ut fra faktiske forhold ved eiendommen på befaringstidspunktet. Verditaksten gir en generell vurdering og beskrivelse av tilstand/ vedlikehold av boligeiendommens hoveddeler, men det er viktig å merke seg at taksten ikke inneholder de grundigere undersøkelsene som gjøres i tilstandsrapporter og Boligsalgsrapport. Verditaksten er velegnet til bruk av banker og låneinstitusjoner ved belåning/refinansiering, arv/ skifte, og av forsikringsselskaper i forbindelse med endringer/påbygg på eiendommen.

Verditakster levert av Boligtakst Sør utføres iht. NTFs regler, NS 3940 ‘Areal- og volumberigning av bygninger’ og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling.

Boligtakst Sør er medlem av Norges Takseringsforbund og Verditakster utarbeides i forbundets rapportsverktøy E-tiq.

Back To Top