skip to Main Content
911 27 436 post@boligtakstsor.no

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Tilstandsrapporter finnes i flere varianter alt etter ønske og behov, og brukes som oftest i forbindelse med boligomsetning, men kan også benyttes som en ren tilstandsanalyse av boligen hvor tilstand og vedlikehold/ behov for vedlikehold kartlegges:

  • Boligrapport (tilstand) – (Rapportformen inkluderer ikke arealmåling, teknisk verdi/ markedsverdi)
  • Boligrapport med arealmåling (tilstand) – (Rapportformen inkluderer ikke beregning av teknisk verdi/ markedsverdi)
  • Boligrapport (tilstand) med verditakst.
  • Boligrapport NS3600 (tilstand), basert på Norsk Standard 3600 (Teknisk tilstandsrapport ved omsetning av bolig). Bygget på samme lest som boligsalgsrapporten.
  • Bolirapport Våtrom (tilstand).
  • Reklamasjonsrapport. Dette er i prinsippet det samme som en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på i forbindelse med boligomsetning. Befaring gjøres på stedet, og tilgjengelig teknisk informasjon blir vurdert. Kostnader beregnes ved utbedring til referansenivået dersom negativt avvik påvises. Juridiske sider av saken vurderes ikke.

Boligtakst Sør er medlem av Norges Takseringsforbund og tistandsrapportene utarbeides i forbundets rapportverktøy E-tiq.

Back To Top