skip to Main Content
911 27 436 post@boligtakstsor.no

Skadetaksering

Boligtakst Sør leverer skadetakster til bruk i erstatningsoppgjør etter oppstått skade på boligeiendom. Skadested befares, og det utarbeides en rapport som består av en detaljert faktabeskrivelse av forhold knyttet til hendelsesforløp med relevante opplysninger, skadeårsak, skadeomfang, og en beskrivelse av skadeutbedring/ reparasjonsbeskrivelse, samt et overslag av kostnader til gjennoppygging av skaden.

Boligtakst Sør gir deg en profesjonell, objektiv og uavhengig skaderapport som ivaretar et riktig oppgjør og reparasjon.

Boligtakst Sør er medlem av Norges Takseringsforbund, og sertifisert for skadetaksering av byggverk og skjønn.

Skaderapporter utarbeides i forbundets eget rapportverktøy E-tiq.

Back To Top