skip to Main Content
911 27 436 post@boligtakstsor.no

Priser 2018

Alle priser er oppgitt inkl. mva.
Arealer er oppgitt i BRA (Bruksareal), hele bygningens samlede areal av primærrom og sekundærrom.
For dokumentkontroll kan det ved enkelte takseringsoppdrag tilkomme tilleggskostnader ved innhenting av nødvendig dokumentasjon.

Verditakst / lånetakst

Leilighet - selveier/ andel
4 000,-
Leilighet inntil 90 kvm.
Leilighet - selveier/ andel
4 500,-
Leilighet over 90 kvm.
Enebolig - Fritidsbolig
5 000,-
Enebolig, boenhet i tomannsbolig/ rekkehus og fritidsbolig inntil 150 kvm.
Enebolig - Fritidsbolig
5 500,-
Enebolig, boenhet i tomannsbolig/ rekkehus og fritidsbolig fra 150-250 kvm.
Enebolig - Fritidsbolig
6 000,-
Enebolig, boenhet i tomannsbolig/ rekkehus og fritidsbolig fra 250-350 kvm.
Garasje/ uthus - Tillegg
500,-
Mindre bygg på eiendommen.
Verdivurdering - forenklet rapport
3 000,-
Verdivurdering enebolig/ fritidsbolig/ leilighet.
Utleiedel - Tillegg
500,-
Utleiedel i enebolig/ rekkehus med våtrom og kjøkken.

Tilstandsrapport Bolig - med arealmåling basert på NS 3424

Leilighet - selveier/ andel
5 000,-
Leilighet inntil 90 kvm.
Leilighet - selveier/ andel
5 500,-
Leilighet over 90 kvm.
Enebolig - Fritidsbolig
7 000,-
Enebolig, boenhet i tomannsbolig/ rekkehus og fritidsbolig inntil 150 kvm.
Enebolig - Fritidsbolig
8 000,-
Enebolig, boenhet i tomannsbolig/ rekkehus og fritidsbolig fra 150-250 kvm.
Enebolig - Fritidsbolig
9 000,-
Enebolig, boenhet i tomannsbolig/ rekkehus og fritidsbolig fra 250-350 kvm.
Garasje/ uthus Tillegg
600,-
Mindre bygg på eiendommen, inntil 50 kvm.
Tillegg - krypkjeller
600,-
Krypkjeller og kjellerrom med lav høyde under bolig.
Tillegg for leilighet/ hybel
1 000,-
Utleiedel med våtrom og kjøkken i enebolig/ rekkehus.
Tillegg for inkludert verditakst.
2 000,-
Verditakst i tillegg/ inkludert i tilstandsrapporten.
Tilstandsrapport 3600
Pris på forespørsel
Tilstandsrapport basert på NS 3600.

Boligsalgsrapport basert på NS 3600

Enebolig/ fritidsbolig, ett plan
12 000,-
Enebolig, boenhet i tomannsbolig/ rekkehus og fritidsbolig.
Tillegg for ekstra plan i enebolig/ leilighet
2 000,-
Krypkjeller, kjeller/ u-etasje, loftsetasje.
Tillegg for leilighet/ hybel med våtrom og kjøkken
1 000,-
Utleiedel, leilighet/ hybel i enebolig.
Tillegg for garasje/ uthus
800,-
Garasje, mindre bygg på eiendommen, uinnredet.
leilighet - selveier/ andel
7 500,-
Leilighet inntil 90 kvm.
leilighet - selveier/ andel
8 500,-
Leilighet over 90 kvm.
Tillegg for inkludert verditakst.
2 000,-
Verditakst i tillegg/ inkludert i Boligsalgsrapporten.

SKADETAKSERING/ REKLAMASJONSTAKST

  • Denne type takster varierer i omfang og arbeidsmengde, og prises etter medgåtte arbeidstimer.

Timesatser/ kjøregodtgjørelse

Timesats takseringstjenester, kr. 1 100.-

  • Kjøregodtgjørelse/ reisetid pr./km. kr. 15.-
  • Kjøregodtgjørelse/ reisetid ved lengre reise etter avtale.

Alle priser er oppgitt inkl. mva. Arealer oppgitt i BRA (bruksareal).

Back To Top