skip to Main Content
911 27 436 post@boligtakstsor.no

Viktig informasjon ved utførelse av takstoppdrag

Kontroll av dokumenter

Dokumenter som er nødvendige i forbindelse med takstoppdraget vil variere ut fra hvilken type takst som er bestilt. En del dokumentasjon er tilgjengelig på websiden til aktuell boligadresses hjemkommune under fanen Plan-Bygg- Eiendom,  «Mine Eiendommer» for tilgang/ utskrift via en innloggingsløsning. Dette kan gjøres selv av boligeier.

Her nevnes noe av den dokumentasjon som er aktuell:

  • Godkjente byggetegninger.
  • Ferdigattest/ brukstillatelse.
  • Skjøte/ evt. festekontrakt.
  • Kvitteringer for offentlige avgifter inneværende år, og forsikringsbevis.
  • Evt. tidligere takster.
  • Egenerklæringsskjema.

For å sikre en god dokumentkontroll vil det ofte være nødvendig for takstmann og innhente tilleggsdokumentasjon som bestilles fra Kartverket/ Ambita Infoland. Dette er en kostnadsbelagt tjeneste hvor det betales pr. dokument som bestilles.

Befaringen

Boligen trenger ikke nødvendigvis å være ryddet, men alle rom bør være tilgjengelige for besiktigelse, og det må være mulig å bevege seg rundt på en grei måte. I tilfeller med mangel på tilgjengelighet/ adkomst vil det bli tatt forbehold om dette i taksten. Adkomst til øverloft eller kaldloft og krypkjellere må være tilgjengelig på befaringstidspunktet. Besiktigelse av utvendige konstruksjoner som yttertak, pipe og beslag utføres fra tak dersom det er mulig ved sikker tilgang. Hvis ikke gjøres disse observasjonene fra bakkenivå, evt. balkong/ takvindu. Etter en innledende felles gjennomgang av boligen er det ønskelig at takstmann får gjøre en selvstendig besiktigelse og gjennomgang av boligen. Befaringen avsluttes med en felles gjennomgang.

Back To Top