skip to Main Content
911 27 436 post@boligtakstsor.no

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er en grundig tilstandsrapport og bygger på en egen Norsk Standard: NS 3600 ‘Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.’ Denne er, som navnet tilsier, utarbeidet og beregnet spesielt for å gi en grundig dokumentasjon av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand i forbindelse med boligomsetning. Det har oppstått mange konflikter i etterkant av bolighandel, ofte pga. knapt med tid, og for lite dokumentasjon av boligens tekniske tilstand. Rapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt, eller kjøpers ansvar til selv å undersøke boligen, men er et godt redskap for i større grad ivareta tryggheten for både kjøper og selger i boligomsetningen.

Grundig gjennomgang

Rapporten utarbeides på grunnlag av en grundig gjennomgang av boligen, punkt for punkt, innvendig og utvendig, i form av visuelle observasjoner, fysisk inspeksjon og hulltaking med fuktmåling i utvalgte konstruksjoner om ønskelig. Rom som bad/ vaskerom, kjøkken, underetasjer og kjellere vies spesiell oppmerksomhet i rapporten. Rapporten gir en detaljert informasjon i form av beskrivelser, kontroller og tilstandsgrader ut fra gitte referansenivåer som er tekniske krav til bolig angitt i standard, lover og forskrifter. En ferdig utarbeidet Boligsalgsrapport innledes med et rapportsammendrag med en god generell beskrivelse av eiendommen, og en oversiktlig oppstilling av bygningsdeler med tilstandsgrader det er verdt å merke seg. Hvor det også henvises til nærmere beskrivelse i hovedrapporten. Det legges altså spesiell vekt på de byggetekniske forholdene ved boligen som er særlig relevante ved eierskifte. Rapporten inneholder også arealmålinger med beregning av teknisk verdi. Markedsverdi kan vurderes om ønskelig.

Boligtakst Sør er medlem av Norges Takseringsforbund, og Boligsalgsrapporten utarbeides i forbundets rapportverktøy E-tiq.

Back To Top