skip to Main Content
911 27 436 post@boligtakstsor.no

Boligtakst Sør er medlem av Norsk takst og innehar sertifisering for Verditaksering av boliger – Tilstandsanalyse av boligeiendom –  Skadetaksering av byggverk og skjønn. Boligtakst Sør har tilhold i Arendal og leverer takseringstjenester i Aust-Agder.

VERDI OG LÅNETAKST

En verditakst gir deg en god faktabeskrivelse av boligeiendommen. Takstmann gjør en befaring på stedet, måler opp arealer, og lager en beskrivelse av oppbygging, konstruksjoner, beliggenhet, arealer/ etc. Disse opplysningene danner grunnlaget for beregning av teknisk verdi og markedsverdi på boligeiendommen. Teknisk verdi angir hva boligen koster å bygge idag, med fradrag for alder, slitasje og utidsmessigheter, tillagt tomtepris. Verditakster brukes ofte av banker og låneinstitusjoner, og ved arv/ skifte av eiendom.

TILSTANDSRAPPORT

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert rapportbeskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk og vedlikeholdsmessig tilstand. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den. Tilstandsrapporter leveres normalt med arealmåling, og markedsverdi kan tillegges om ønskelig. Rapporten leveres også uten arealmåling, teknisk verdi, og markedsverdi.

BOLIGSALGSRAPPORT

Boligsalgsrapporten er en grundig tilstandsrapport og bygger på en egen Norsk Standard: NS 3600 ‘Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.’ Standarden er utarbeidet og beregnet spesielt for å gi en grundig dokumentasjon av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand i forbindelse med boligomsetning. Boligsalgsrapporten er grundig, og sjansen for konflikter i etterkant reduseres.

SKADETAKSERING

Boligtakst Sør leverer skadetakster til bruk i erstatningsoppgjør etter oppstått skade på boligeiendom. Skadested befares, og det utarbeides en rapport som består av en detaljert faktabeskrivelse av forhold knyttet til hendelsesforløp med relevante opplysninger, skadeårsak, skadeomfang, og en beskrivelse av skadeutbedring/ reparasjonsbeskrivelse, samt et overslag av kostnader til gjennoppygging av skaden.

Norsktakst
Back To Top